Rendszertechnika Fejlesztő Kft.

Cég tevékenység tájékoztató

A Rendszertechnika Fejlesztő Kft. egy mérnöki tanácsadó, kutató, tervező és kivitelező cég, amelyet még a VEIKI alapított 1990 januárjában.

Társaságunk az energiaipar, és kiemelten a villamosenergia-fejlesztés, -szolgáltatás területén tevékenykedik megalapítása óta. Cégünk energetikai tevékenységének főbb irányai: energiagazdálkodási rendszerek tervezése, energetikai mérnökirodai tevékenység, zavartatás mérése (felharmónikusok), villamosenergia-rendszerek kidolgozása. A liberalizált energiapiachoz kapcsolódó szakértői tevékenységek, mint a villamos energia fogyasztók energia igényének elemzése és döntés előkészítési javaslat készítése a szabadpiacról történő energia vásárláshoz, villamos energia és földgáz vételezésnél tarifa optimálási vizsgálatok és költség csökkentő javaslatok készítése, továbbá energia kereskedők versenyeztetése, közbeszerzés kiírása, kereskedő kiválasztása kapcsán szakértői támogatás nyújtása, valamint a szabadpiaci villamos energia földgáz beszerzés szakmai feladatainak végzése. Partnerei kapcsolataink mára az ipar minden területét felölelik. Szakmai teamünkkel együtt azon fáradozunk, hogy partnereinknek komplex szolgáltatást nyújtsunk, ennek érdekében döntött a vezetés 1999-ben a profilbővítésről, ezen belül többek között a környezetvédelmi üzletág fejlesztéséről, és a minőségirányítási üzletág elindításáról.

Társaságunk környezetvédelmi üzletága testre szabottan az ügyfelek környezetvédelmi problémáinak, valamint feladatainak teljes körű megoldását biztosítja. Komplex környezetvédelmi szolgáltatásaink során állandó alvállalkozókkal dolgozunk, akikkel együtt biztosítjuk a társaságunk által megkövetelt magas színvonalú munkát, a legkorszerűbb eljárások és módszerek alkalmazásával. Környezetvédelmi szolgáltatási tevékenységünk széles körű: hatósági engedélyeztetések, környezetvédelmi tanulmányok és felülvizsgálatok, intézkedési tervek kidolgozása, hulladékgazdálkodási feladatok, környezetföldtani és felszín alatti vízminőségi felmérések, környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelmi, zaj, stb.) mérések és vizsgálatok, környezetvédelmi kárelhárítás.

A Rendszertechnika Fejlesztő Kft. ÜHG jelentések hitelesítésére akkreditált Hitelesítő Gazdasági Társaság NAH-10-0005/2018 számon. Különböző iparágak területeiről átlagosan évi 50 létesítményt hitelesítettünk. Széles körű szakmai tapasztalataink és a hatóságokkal kialakított jó kapcsolatunk révén, a magas színvonalon lebonyolított hitelesítési eljárásokat követően az összes létesítmény kibocsátási jelentése a hatóság részéről is elfogadásra került.

Társaságunk irányítási rendszerek kiépítésével is foglalkozik mint ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001, valamit vizsgáló laboratóriumok akkreditációra történő felkészítését is végzi.